obrazekobrazek

Witamy na stronie

refernet

ReferNet jest europejską siecią danych i ekspertyz utworzoną przez Agencję Komisji Europejskiej - Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop) z siedzibą w Salonikach (Grecja). Celem sieci ReferNet jest stworzenie w każdym kraju członkowskim UE systemu gromadzenia informacji, na temat kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zagadnień pokrewnych, umożliwiającego dokonywanie porównań danych na poziomie europejskim. ReferNet wspiera działalność Cedefop w upowszechnianiu informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym w Unii Europejskiej.

Sieć ReferNet tworzą instytucje oraz konsorcja instytucji zajmujące się zagadnieniami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rynku pracy w danym kraju.

W każdym kraju członkowskim powoływany jest w drodze konkursu Reprezentant sieci ReferNet. W Polsce rolę tą pełni nieprzerwanie od 2004 roku Fundacja „Fundusz Współpracy” - Dział Projektów Edukacyjnych.
Działania w ramach sieci ReferNet realizowane są w 4 kategoriach:

1. Przegląd polityk edukacyjnych i badań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego:
• przygotowanie raportu nt. rozwoju polityki edukacyjnej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (National VET Policy Report)

2. Gromadzenie i analiza informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sytuacji na rynku pracy:
• przygotowanie corocznego raportu nt. systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce (dawniej: Thematic Overview, obecnie: VET in Europe – Country Report);
• przygotowywanie informacji o zmianach i nowych inicjatywach w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce na posiedzenia Dyrekcji Generalnej ds. Kształcenia Zawodowego;

3. Dokumentowanie:
• gromadzenie informacji z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce;
• obsługa bibliograficznej bazy danych dotyczącej kształcenia i szkolenia zawodowego (VET-Bib);
• uaktualnianie serwisów informacyjnych Cedefop;
• prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem wydawnictw słownikowych Cedefop (np. The European Training Thesaurus )

4. Upowszechnianie:
• dostarczanie informacji do serwisów informacyjnych Cedefop; w tym dotyczących planowanych do zorganizowania w Polsce znaczących wydarzeń (seminaria, konferencje, etc.) z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rynku pracy;
• prowadzenie działalności przybliżającej i upowszechniającej działalność Cedefop poprzez promocję publikacji i usług Centrum, przygotowywanie i obsługę stoisk Cedefop na seminariach i konferencjach organizowanych w ramach programów realizowanych przez FFW;
• nawiązywanie kontaktów z prasą krajową i przekazywanie jej materiałów i informacji nadesłanych przez Cedefop.